Vilkår og betingelser

Contact details

JOANA ŽAPER d.o.oA: Kijevska 29, Split 21000OIB: 47195603494M: +385 91 603 6213M: +385 91 601 8417E: info@book-transfer-croatia.com

Generelle bestemmelser

Før du bestiller må du lese, forstå og akseptere vilkår og betingelser. Hvis du har spørsmål angående vilkår og betingelser kan du kontakte vår kundestøtte via mail eller telefonnummer som er angitt under Kontakt-seksjonen. Dette nettstedet er oversatt til flere språk, hvorav den offisielle er på engelsk. Dersom det foreligger en uoverensstemmelse mellom den offisielle (altså den engelske) og den oversatte versjonen er det den engelske som er gjeldende. Transfer innebærer transport av minst én passasjer fra pickup-punkt til drop-off-punkt av en reise. Reisen kan være enveis, eller tur-retur.

Typer transfer

Privat transfer:
Privat transfer skjer ved bruk av sedan, minivan, minibuss og buss.
Passasjerene vil bli møtt ved pick-up-punktet av en sjåfør med skilt med passasjerenes navn på. Sjåføren vil så kjøre passasjerene til ønsket drop-off adresse eller nærmest mulig ønsket sted som er tilgjengelig ved bil.
Prisene gjelder per kjøretøy. Delt transfer – ubegrenset antall passasjerer.
Ventetiden er på maks 50 minutter. Denne typen transfer tar deg fra flyplassen til en forhånddefinert destinasjon, og motsatt.  Flybuss-transfer tar ubegrenset antall passasjerer. Her er prisen per pers.
Transfer fra flyplassen til sentrum, eller omvendt. Tilpasset transfer: for destinasjoner som ikke er nevnt eller spesielle typer kjøretøy eller multi-stop transport etc. kan kunden bestille en tilpasset transfer. Tilpasset transfer kan bestilles via telefon eller e-post. Tilpassede transfer kan være kan føre til et annet sett med vilkår som vil bli presentert for kunden når alle detaljer er kjent og avtalt.

Fremgangsmåte for å bestille online

Personer som ønsker å bestille må være over 18 år gammel.
Reservasjon er utført online ved å fylle alle de nødvendige skjemaene.
Bestilling må skje i hvertfall 24 timer før transferens start. Med unntak dersom man kontakter oss og får en godkjenningsmail først.
Denne typen transfer vil bli sett på som tilpasset transfer, og har derfor egne regler man får tilsendt per mail sammen med bekrefelse og kvittering.
Personen som fyller ut skjemaene for bestilling er ansvarlig for opplysningenes gyldighet. Transfer-leverandør er ikke ansvarlige for feilaktig skrevet inn eller usanne opplysninger.
Personen som fyller inn bestillingsinformasjonen for en gruppe godtar vilkårene på grunnlag av hele gruppen, og er derfor ansvarlig for hele gruppen.
Transfer-leverandør er ikke nødt til å godkjenne en reservasjon. Hvis reservasjonen er godkjent vil kunden motta en e-mail med bekreftelse på dette.
Etter vellykket betaling vil kunden motta kvittering med alle detaljer på reservasjonen. Kvitteringen på bestillingen og gyldig identifikasjon (pass, sertifikat o.l.) må vises til sjåføren omstiging.
Det er kundens eget ansvar å sjekke over godkjenningsmailen og umiddelbart rapportere tilbake til oss dersom det skulle være feil på bestillingen. Tilbakemelding angående feil i bestillingen er foretrukket per mail.

Bagasje

Hver passasjer har lov til å ha med seg en koffert eller bag av standard størrelse, samt håndbagasje av størrelsen some er lov å ha med inn I flyet. Husk å merke bagasjen godt med fornavn og etternavn.
Ekstra bagasje koster ikke ekstra. Kunden må oppgi informasjon om størrelse på ekstra bagasje, for er bussen fullastet, har ikke transfer-leverandøren ansvar for å transportere bagasje som ikke er deklarert i bestillingen.
Transfer-leverandøren er ikke ansvarlig for innholdet I bagasjen. Kunden er selv ansvarlig for å forsikre innholdet I bagasjen  til alle tider dersom kunden har med seg dette. Transfer-leverandøren kan nekte kunden transport dersom bagasjen  fører til at transportmiddelet blir usikkert under bevegelse.

Barn og voksne med spesielle behov

Barn under 12 år kan ikke bruke våre tjenester dersom de ikke er i følge med en voksen. Barn mellom 12 og 18 år må ha sertifisert skriftlig tillatelse fra foresatte.
For barn opp til 5 år i privattransfer er barnesete obligatorisk.
Personer med spesielle behov, som f.eks.: personer i rullestol er nødt til å oppgi dette ved bestilling for å få sikret seg tilpasset kjøretøy.

Endringer og avbestillinger

Kunden kan endre reservasjonen sin til enhver tid. Alle ønsker om endring av reservasjon må skje skriflig per e-mail og må inneholde alle relevante data. Hvis transferen skal endres, vil disse kun vere gyldige dersom transfer-leverandøren godkjenner de.

Ventetid og oppmøtepolitikk

Kommer kunden reisende med fly, vil sjåføren vente gratis.
Finner ikke kunden sjåføren, kan han/hun kontakte oss i Call Center umiddelbart og vil få instruks om hva de skal gjøre. Dersom dette ikke blir gjort innen 60 minutter kan sjåføren forlate pick-up-punktet og transferen betraktet som “no-show”
´No-show´ er en situasjon hvor kunden ikke klarer å være på hentestedet på hentedatoen på hentetid.  Dersom kunden gitt en defekt pick-up-adressen eller adressen i det hele tatt i løpet av online booking prosessen, gjelder  ´no-show´ regelen. Det er kundens ansvar å gi en henteadresse som er tilgjengelig med den valgt kjøretøy.

Sikkerhetsspørsmål

Alle kjøretøyer som brukes til transport er riktig inspisert og sikres i samsvar med lovene i det landet der transferen skjer.
Passasjerer forsikring er inkludert i prisen på transferen.
En passasjer under påvirkning av alkohol, narkotika eller eventuelle andre ulovlige stoffer, får ikke være med i kjøretøyet, og vil ikke ha rett til refusjon av innbetalt beløp.
Dersom en passasjers adferd truer sikkerheten til sjåføren, andre passasjerer eller andre mennesker i trafikken vil passasjeren fjernes fra kjøretøyet, og vil bli rapportert til det lokale politiet.
Røyking, bruk av alkohol eller narkotika er strengt forbudt I kjøretøyet. Vann og andre leskedrikker som ikke inneholder alkohol er lov. Alt annet må man forhøre seg med sjåføren eller med transfer-leverandørens representative person.

Ansvar

Transfer-leverandøren er pålagt å utføre alle tjenestene ansvarlig og profesjonelt i samsvar med lovene i det landet der tjenestene ytes.
Transfer-leverandørselskapet kan ha sine rettigheter og plikter helt eller delvis overført til en tredje person eller personer, etter eget valg og uten forvarsel.
Muntlige avtaler mellom klienten og Transfer-leverandørselskapet må deretter bekreftes skriftlig (e-post, faks), ellers anses disse ugyldige.
Transfer leverandøren Selskapet er ikke ansvarlig for forsinkelser i ankomst eller avgang forårsaket av uforutsette omstendigheter, for eksempel trafikkfolkemengder , ekstremt dårlige værforhold, oversvømmelser, stormer, branner og så videre, og er ikke pålagt å kompensere passasjerene for dette.
I tilfelle kunden ikke er i stand til å etablere kontakt med vår sjåfør på avtalt sted i avtalt tid, er kunden pålagt å kontakte vårt call center så snart som mulig på +385 91 601 8417, hvor han/hun vil motta ytterligere instruksjoner. Noter derfor vårt nummer ned før du drar.
I tilfelle kunden er forsinket av en eller annen grunn, kontakt vårt call-center så fort som mulig på +385 91 601 8417, hvor han/hun vil motta ytterligere instruksjoner. Noter derfor ned nummeret vårt.
Transfer-leverandør kan ikke garantere eksakt reisetid. All vår informasjon vedrørende reisetid er gitt på anslag. Kunder som skal reise med andre transportmidler etter transfer med oss bør derfor sette av god nok tid mellom transferen og neste avreisetidspunkt.
I tilfelle valgt type kjøretøy er ikke tilgjengelig av en eller annen grunn, kan Transfer-leverandør selskapet gjennomføre transferen med et annet passende kjøretøy.
Bare Transfer-leverandøren kan motta betaling for overføringer. Ingen andre har rett til å belaste eller prøve å endre vilkårene for transferen i navnet til Transfer-leverandør selskapet, bortsett fra når det er uttrykkelig definert.
I tilfelle at transferen ikke har blitt gjort, helt eller delvis, er Transfer-leverandør selskapet pålagt å refundere beløpet som er betalt i sin helhet. For at kunden skal få tilbake disse pengene må klagen skje med begrunnelse innen 48 timer. Skjer klagen uten begrunnelse eller senere enn 48 timer etter vil klagen bli ignorert.
Transfer-leverandør er pålagt å vurdere alle klager og må ta en avgjørelse på den innen 28 dager.
Har kunden rett på refusjon av beløpet, vil dette skje innen 28 dager.
Alle problemer som måtte oppstå vil bli prøvd løst utenfor retssal.

Privacy statement

JOANA ŽAPER d.o.o is committed to protecting the  personal data of customers at all times, in a way that it collects only necessary, basic information about customers that are necessary for fulfilling our obligations. Your privacy is our priority: Your name and address information is used solely to process bookings unless your prior consent is given. This information will never be sold, given, rented or traded to others for purposes other than order fulfillment. Data is strictly confidential and is available only to authorised officers of the Transfer provider company. All of our employees and business partners are responsible for respecting the principle of protection of privacy.

Terms of Payment

  1. Payment methods
    • Pay a 30% advance payment via Credit Card on our website and pay the 80% balance in cash to your driver on the day.Make the full payment prior to your transfer via Credit card on our website.Make full payment in cash to the driver on the day – This option is only available on some transfer routes.

  2. Credit Cards Information
    • You can pay for the selected services with following credit cards:

  3. Declaration on Security

Terms of conversion

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.